Promod Kharel Top Best Song Lyrics - Uslai Pauna

 Uslai Pauna Lyrics By Pramod Kharel

Song :- Uslai Pauna 

Vocal :- Pramod Kharel 

Lyrics :- Sunil BC 

Music :- Sunil BC "Uslai Paun Lyrics"

Pramod Kharel & Sunil BC

...music...


Usalai paun mandir pugthe

Usko khusiko lagi ma marthe


Ho ho ho o.... Aa Aa....


Usalai paun mandir pugthe

Usko khusiko lagi ma marthe


Usle malai chhoder gai

Ahile eklai bhachhu ma


Uskai aakhama ghari ghari tyahi mandir dhadchhu m


...music...


Deutalai sajhi rakher mage

Usale ne maya chhudain bhann thin


Ho ho ho O..... Aa.... Aa...


Deutalai sajhi rakher mage

Usale ne maya chhudain bhann thin


Usale nai Ab hamro yo nata sas rahun tutdain bhann thin


Sasar herne sath chhain

Jiudo las bhachhu ma


Ti mayalai bishranlai tyahi mandir dhachhu m


Tyaih mayako karanlai le

Pagal jastai bhachhu m


Tyaih mayalai bishranlai tyahi mandir dhachhu ma...music...


Yaadharu usaka bhala jhai bhae

Chiriyo mutu kasari siune...


Ho ha... Ho ha... Ho ha... Ho ha...


Yaadharu usaka bhala jhai bhae

Chiriyo mutu kasari siuane....


Falam kai mutu hain ni mero hajaro chot sahadai jiune


Aakashhkk jun bhae unj dharatiko dhulo bhachhu ma


Usakai yaadma ghari ghari

Tyahi mandir dhachu ma


Aakashhkk jun bhae unj dharatiko dhulo bhachhu ma


Usakai yaadma ghari ghari

Tyahi mandir dhachu ma

Usakai yaadma ghari ghari

Tyahi mandir dhachu maHo ha... Ho ha... Aa Aa...

Ho ha... Ho ha... Aa Aa...

...music...

Usalai paun mandir pugthe

Usko khusiko lagi ma marthe

Ho ho ho o.... Aa Aa....

Usalai paun mandir pugthe

Usko khusiko lagi ma marthe

Usle malai chhoder gai

Ahile eklai bhachhu ma


Uskai aakhama ghari ghari tyahi mandir dhadchhu m


...music...


Deutalai sajhi rakher mage

Usale ne maya chhudain bhann thin


Ho ho ho O..... Aa.... Aa...


Deutalai sajhi rakher mage

Usale ne maya chhudain bhann thin


Usale nai Ab hamro yo nata sas rahun tutdain bhann thin


Sasar herne sath chhain

Jiudo las bhachhu ma


Ti mayalai bishranlai tyahi mandir dhachhu m


Tyaih mayako karanlai le

Pagal jastai bhachhu m


Tyaih mayalai bishranlai tyahi mandir dhachhu ma


...music...


Yaadharu usaka bhala jhai bhae

Chiriyo mutu kasari siune...


Ho ha... Ho ha... Ho ha... Ho ha...


Yaadharu usaka bhala jhai bhae

Chiriyo mutu kasari siuane....


Falam kai mutu hain ni mero hajaro chot sahadai jiune


Aakashhkk jun bhae unj dharatiko dhulo bhachhu ma


Usakai yaadma ghari ghari

Tyahi mandir dhachu ma


Aakashhkk jun bhae unj dharatiko dhulo bhachhu ma


Usakai yaadma ghari ghari

Tyahi mandir dhachu ma

Usakai yaadma ghari ghari

Tyahi mandir dhachu ma


Ho ha... Ho ha... Aa Aa...

Ho ha... Ho ha... Aa Aa...


"THE END"


Song :- Uslai Pauna 

Vocal :- Pramod Kharel 

Lyrics :- Sunil BC 

Music :- Sunil BC 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.