Jhamke Saajh Lyrics - By Sunil Giri

Jhamke Saajh lyrics - Sunil Giri, Sunita Timalsina Lyrics

Singer Sunil Giri, Sunita Timalsina
Music Sunil Giri
Song Writer Sunil Giri

Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Kina maya gareko aabela

Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari

Herda herdai sajha batti balisake gauma
Hai mero juna dekheyena sadhai aauni thauma
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Kina maya gareko aabela

Jutho lipney majdeyma gaiko gobarley
Hai jhattha hidna dara lagcha daiko shobhav le
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhariBarko dali halliyecha chari bashai bashayo
Hai ballamero aghanima dhurbatara khashayo
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Kina maya gareko aabela

Timley dekopauju pani dekhaunu xa aajha
Hai chamma chamma nachney honi namanerei
Lajha
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari

Metho metho basana xa selroti pakyo
Hai katiramri dekhiyeki jhatha akha lagyo
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Kina maya gareko aabela

Boli bachan chinijastai maya piro piro
Hai timimero hajarhama thapiyeko jiro
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari

Timisanga tasiyera bashna paye huni
Hai yeso kura bujepani huntyoni baiguni
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Kina maya gareko aabelaBhuima chisho lagla maya najikai sarana
Hai mero chiyauma kohixaina khalithau vara na
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari

Laltina ko ujheloma na basana maya
Hai sabaikati lobinajar garxan daya baya
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Kina maya gareko aabela

Kalotika lagayera hidekey gharbata
Hai timi bahek najarlauney kasko xara aathah
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari

Talhobato kohixaina ghara sangai jani
Hai dherai vayo tirkha lako khakoxaina pani
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Jhamke jhamke sajhaiko bela
Kina maya gareko aabela
Kina maya gareko aabela

Sukisakyo kholi rajai hiudhako ghamai ley
Hai charuwa ko pani nakhau bhantin ni aamailey
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Kata rakhey khaikunni pachyauri
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhari
Khojdha khojdhai vaihalyo aadhariPlease do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post